hihihihi

首創 實驗概念 3D “聲”歷其境
「戴上耳機,我們一起經歷 “愛”」

Shǒuchuàng shíyàn gàiniàn 3D”shēng”lì qí jìng

dài shàng ěrjī

First experimental concept 3D “sound
Put on headphones

/// in sfirsit…