nu-mi amintesc cum am cheltuit primul salariu…

2016-07-13-01-13-18

payroll>1. stat de plată (a salariilor)
2. listă de plată, stat de plat
3. numărul total al angajaţilor unei întreprinderi

>

The term payroll shall include the cost of salaries, wages, bonuses and all other employee compensation, including related pension and social security costs borne by the employer.

 ~~~
Termenul masă salaria” include costurile cu salariile, remunerațiile, bonusurile și toate celelalte beneficii acordate angajaților, inclusiv costurile conexe cu pensiile și cu asigurările sociale suportate de angajator.
>
Wages and salaries are defined as the total remuneration, in cash or in kind, payable to all persons counted on the payroll (including home workers), in return for work done during the accounting period, regardless of whether it is paid on the basis of working time, output or piecework and whether it is paid regularly.
~~~
Indemnizațiile ș i salariile sunt definite ca remunerația totală, în numerar sau în natură, plătibilă tuturor persoanelor incluse pe statul de plată (inclusiv lucrătorii la domiciliu) pentru munca prestată, pe durata contabilizării, indiferent dacă plata se face pe baza timpului de lucru, a producției sau în acord ș i dacă este periodică.

員>yuan>>member
遊>you>>tour

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ep. 3

left>script lines
right> music/coloana sonora

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s